Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 7 (045) - декември - януари (2015-16)
Понеделник, 21 Декември 2015 11:07

A4845

button-storebg

4. КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Дума

МАТЕМАТИКА - Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число

МАТЕМАТИКА - Mатематическо състезание на СМГ – 29.11.2015 г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Слънчева система

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - Географски области – Горнотракийска низина, Рило-Родопски масив и Черноморие

МАТЕМАТИКА - Коледно математическо състезание – 13.12.2014 г.

5. КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Четене с разбиране

МАТЕМАТИКА - Действия с десетични дроби. Обиколка и лице на геометрични фигури

МАТЕМАТИКА - Коледно математическо състезание – 13.12.2014 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Възходът на християнска България

6. КЛАС

МАТЕМАТИКА - Коледно математическо състезание – 13.12.2014 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - България от Освобождението до края на XIX век

7. КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Пробен изпит за външно оценяване и кандидатстване – декември

МАТЕМАТИКА - Пробен изпит за външно оценяване и кандидатстване – декември

МАТЕМАТИКА - Коледно математическо състезание – 13.12.2014 г.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Отражение и пречупване на светлината

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Метали. Натрий и неговите съединения

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Стопанство на Азия. Страни в Азия

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Държави и общества в Древния изток

8. КЛАС

МАТЕМАТИКА - Коледно математическо състезание – 13.12.2014 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Византия и България през Ранното средновековие

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011