Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 1 (001) - Януари 2010 г.
Понеделник, 27 Юни 2011 12:03
Untitled document

4. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Дума. Строеж и значение

МАТЕМАТИКА - Събиране и изваждане на естествени числа

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Тела и вещества. Движение и енергия

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - Природни области

5. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Променливо я, непостоянно ъ, подвижно ъ. Видове думи според звуковия им състав и лексикалното им значение

МАТЕМАТИКА - Дробни числа. Десетични дроби. Геометрични фигури

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Физични явления

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Ориентиране, географска карта. Земята – планета от Слънчевата система

6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - „Косачи“, „Щастливия принц“. Видове прости изречения по състав. Обособени части. Вметнати части

МАТЕМАТИКА - Степенуване. Рационални числа. Геометрични фигури

забавна МАТЕМАТИКА - Закачка-драчка

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Физични явления

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Африка

7. клас

Важно: За кандидатстващите след 7. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - „На прощаване“, „Немили-недраги“, „Една българка“. Сложно съставно и сложно смесено изречение. Пунктуация

МАТЕМАТИКА - Цели изрази. Основни геометрични фигури. Уравнения

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Какво зная за класификацията и устройството на едноклетъчните организми, растенията и гъбите

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Химична символика и валентност

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Електричество и магнетизъм

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Азия

8. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Правописна норма. Граматична норма

МАТЕМАТИКА - Вектори. Средна отсечка

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Какво зная за клетка, тъкани, кожа и опорно-двигателна система на човека

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - IIА и VIА група на Периодичната система

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Механично движение. Принципи на механиката. Механична работа, мощност и енергия

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Страни в Северна и Източна Европа

Т.BOX представя: Списък на професионалните гимназии, които подготвят по специалностите „готвач“, „сервитьор-барман“, „хлебар-сладкар“, „ресторантьор“

Т.BOX представя: Карта на професионалните гимназии в България, които подготвят по специалностите „готвач“, „сервитьор-барман“, „хлебар-сладкар“, „ресторантьор“

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011