Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 2 (002) - Февруари 2010 г.
Понеделник, 27 Юни 2011 12:11
Untitled document

4. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Просто и сложно изречение. Главни части на изречението

МАТЕМАТИКА - Умножение и деление с едноцифрено число

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Слънчева система

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - Първо българско царство

5. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Части на простото изречение

МАТЕМАТИКА - Дробни числа. Десетични дроби. Геометрични фигури и тела. Делимост

забавна математика

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Чисти вещества и смеси. Въздух

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Природата на Земята

6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Сложно съчинено изречение. Видове сложни съчинени изречения. Глагол. Залог на глагола. Причастия

МАТЕМАТИКА - Степенуване. Рационални числа. Геометрични фигури и тела

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Градивни частици на веществата. Видове вещества

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Атлантически океан и Южна Америка – природна среда

7. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Сложно съставно изречение. Видове подчинени изречения. „На прощаване“, „Немили-недраги“, „Една българка“

МАТЕМАТИКА - Цели изрази. Основни геометрични фигури. Уравнения. Еднакви триъгълници

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Царство Животни – тип Мешести, тип Плоски червеи

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Метали. Натрий и неговите съединения

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Светлина

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Население, политическа карта и стопанство на Азия

8. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Пунктуационна норма

МАТЕМАТИКА - Функции

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Какво зная за сърдечносъдовата и храносмилателната система на човека

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Алуминий. Водни разтвори на киселини, основи и соли

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Механика II част

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Страни в Средна и Западна Европа

ГРАФИК за провеждане на олимпиадите през учебната 2009/2010 г.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011