Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 3 (003) - Март 2010 г.
Понеделник, 27 Юни 2011 12:14
Untitled document

AKAL_003_COVER1_4-8_class4. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Части на речта

МАТЕМАТИКА - Умножение и деление с двуцифрено число

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Живият свят

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - Второ българско царство

5. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Значение на думата. Видове думи според звуковия им състав и според значението им. Строеж на простото изречение

МАТЕМАТИКА - Дробни числа. Десетични дроби. Геометрични фигури и тела. Делимост. Обикновени дроби

Забавна МАТЕМАТИКА - Закачка-драчка

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Население и селища в света

6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Глагол. Залог на глагола. Време на глагола

МАТЕМАТИКА - Степенуване. Рационални числа. Геометрични фигури и тела

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Свойства на веществата. Химични реакции

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Население и политическа карта на Южна Америка. Северна Америка – географско положение и природна среда

7. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ март 2010 г.

МАТЕМАТИКА - ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ март 2010 г.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Царство Животни – тип Кръгли и тип Прешленести червеи

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Неметали. Хлор и неговите съединения

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Звук

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Индийски океан и Австралия

8. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Правописна, граматична и пунктуационна норма

МАТЕМАТИКА - Еднаквости

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Какво зная за отделителната и дихателната система на човека

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Активност на металите

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Топлинни явления (I част)

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Страни в Южна Европа. Стопанство на Европа

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011