Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 8 (008) - Октомври 2010 г.
Понеделник, 27 Юни 2011 13:01
Untitled document

AKAL_008_COVER1-4-8button-storebg

4. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Изречение. Главни части на изречението

Малко междучасие

МАТЕМАТИКА - Естествените числа над 1 000.  Римски цифри. Окръжност

Малко междучасие

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Тела и вещества

Малко междучасие

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - България – европейска и балканска държава

Малко междучасие

5. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Предмет и тема на текста. Цел и условия на общуването. Глаголите в текста. Употреба на глаголните времена

Малко междучасие

МАТЕМАТИКА - Десетични дроби. Събиране и изваждане на десетични дроби

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Географията – древна и съвременна наука. Ориентиране, изображения на земната повърхност. Географска карта

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Българските земи през праисторическата и античната епоха

6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Текстът в научната сфера на общуване. Просто изречение и неговите части. Видове прости изречения по състав

Голямо междучасие

МАТЕМАТИКА - Тест за текуща подготовка

Малко междучасие

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Формиране на континентите и океаните на Земята. Африка – природна среда

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Българите навлизат в Новото време

Голямо междучасие

7. клас

Важно за седмокласника

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Текстът в сферата на масовата комуникация. Художествен текст. Сложно и сложно съставно изречение

Книги за победители

МАТЕМАТИКА - Подготовка за външно оценяване и кандидатстване

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Многообразие и класификация на организмите

Книги

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Химична символика и валентност

Малко междучасие

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Азия – географско положение, брегове. Природни условия

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Праистория. Първите цивилизации (Египет)

8. клас

Важно за осмокласника

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Разновидности на българския език. Правописна норма

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Какво зная за Риби, Земноводни и Влечуги?

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Калций и съединенията му

Голямо междучасие

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Европа – географско положение, граници и брегове, релеф

Малко междучасие

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Преходът към Средновековие

Голямо междучасие

Време за отдих

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011