Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 10 (010) - Декември 2010 г.
Понеделник, 27 Юни 2011 13:07
Untitled document

AKAL_010_AKYL-4-8_COVER1button-storebg

4. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Части на речта. Съществителни и прилагателни имена

МАТЕМАТИКА - Умножение и деление с едноцифрено число

Къде да уча? - Новото в приема за софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

МАТЕМАТИКА - Дванадесети софийски математически турнир 23 октомври 2010 г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Слънчева система

Малко междучасие

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - Природни области II част

Голямо междучасие

5. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Митове и легенди за сътворението

Малко междучасие

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Физични явления

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Природата на Земята

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Възходът на християнска България

6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Ако изпитът... беше сега

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Атлантически океан. Южна Америка – географско положение и природна среда

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Първи стъпки на новата българска държава след Освобождението до края на XIX век

Малко междучасие

7. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Подготовка за външно оценяване и кандидатстване

МАТЕМАТИКА - Подготовка за външно оценяване и кандидатстване

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Устройство на растенията

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Електричество и магнетизъм

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Метали. Алкална група

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Индийски океан и природна среда на Австралия

Голямо междучасие

8. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Книжовноезикова норма – правописна норма, граматична норма, пунктуационна норма

Малко междучасие

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Какво зная за Бозайниците?

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Механика I част

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Химични елементи от VIA група

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЕВРОПА – почви, растителност и животински свят. Природни зони

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - България, Франкската държава и арабският свят през Ранното средновековие

ВРЕМЕ ЗА ВАКАНЦИЯ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011