Списание АКЪЛчета 9. - 12. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ6   ::   T.BOX архив
Брой 2 (012) - Март 2011 г.
Понеделник, 27 Юни 2011 13:14
Untitled document

AKYL4-8-012button-storebg

4. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Части на речта. Числителни имена

МАТЕМАТИКА - Умножение и деление на числата над 1 000 с двуцифрено число

МАТЕМАТИКА - Подготовка за „Европейско кенгуру“ – 3. – 4. клас

Малко междучасие

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Приспособления на организмите за живот

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - България през средните векове

5. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Строеж на простото изречение

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Вода и водни разтвори

Малко междучасие

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Държавно и политическо устройство на света. Международни организации

Голямо междучасие

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Българското общество през ХII – ХIV век

МАТЕМАТИКА - Подготовка за „Европейско кенгуру“ – 5. – 6. клас

6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Звукови промени в думата

Голямо междучасие

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - Вещества. Превръщане на веществата

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Северна Америка – географско положение и природна среда

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - България между двете световни войни

7. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Подготовка за външно оценяване и кандидатстване

МАТЕМАТИКА - Подготовка за външно оценяване и кандидатстване

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Клас Насекоми

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Светлина II част

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Тихи океан. Океания

Малко междучасие

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Периодът на елинизма и Древен Рим

8. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - „Потомка“, Елисавета Багряна; „Крадецът на праскови“, Емилиян Станев

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Класове неорганични вещества

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Температура. Количество топлина. Първи принцип на термодинамиката

Време за отдих

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011